Ważne rzeczy dotyczące wyników przetargów

W kwestii zamówień publicznych wiele zmieniło się w ostatnim czasie. Najwięcej zmian spowodowała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która jest kluczowa dla tego działu prawa. Dlatego też warto zapoznać się ze zmianami przed przystąpieniem do startu w kolejnych przetargach, tym bardziej, że minął już okres tak zwanego vacatio legis i prawo weszło w życie. Oznacza to też, że weszło w życie kilka formularzy, które trzeba wypełniać, aby skutecznie w przetargach startować.

W jaki sposób rozstrzyga się przetargi

Niezbędnym elementem, także po nowelizacji, w procedurze przetargowej jest publiczne otwarcie ofert. Jest ono dokonywane przez całą komisję w obecności zaproszonych przedstawicieli wszystkich firm, jakie zgłosiły się do przetargu. Wówczas to podaje się kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, oraz publicznie ogłasza się stawki, jakie zaproponowali poszczególni wykonawcy za wykonanie całego zamówienia. Pozostałe dane nie są ujawniane. Ewentualnie, jeśli zamówienie jest podzielone na części, ogłasza się takie kwoty osobno dla każdej z części. Później analogicznie wyniki przetargów ogłasza się również w takich częściach. Dotyczy to zwłaszcza zamówień publicznych z dziedziny robót budowlanych. Są one na tyle ważne, że zostały nawet wyróżnione jako osobna kategoria w Prawie zamówień publicznych.

Wyniki przetargów są zawsze ogłaszane przynajmniej na stronie internetowej zamawiającego, a jeśli nie posiada osobnej, to w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest on do tego zobowiązany przez ustawę. Oprócz tego informację o wynikach dostaje każdy z uczestników. Dzięki temu może mieć on pewność, że nie ominie go taka informacja nawet przy dużej liczbie przetargów, w których bierze udział. Dzięki temu może na czas zawrzeć umowę i przystąpić do wykonywania zamówienia.

 

Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed